นายนิวัติไชย เกษมมงคล

คอรัปชั่น ป.ป.ช.เปิดสถิติทุจริต ปี 66 ความเสียหาย 13,000 ล้าน

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ทุจริต คอรัปชั่น ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

โดยกล่าวว่า สถานการณ์ยังคงทรงตัวซึ่งสาเหตุหลักของการทุจริต คอรัปชั่น คือความคิด ค่านิยม พฤติกรรมและผลประโยชน์โดยเฉพาะเศรษฐกิจปากท้องของประชาชน ทั้งนี้สถิติการรับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาในปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -19 กรกฎาคม ประมาณ 4,475 เรื่อง โดยเป็นเรื่องที่ป.ป.ช.รับไว้พิจารณา 2,748 เรื่อง และเรื่องที่มอบหมายให้หน่วยงานต้นสังกัดที่รับผิดชอบดำเนินการ 1,727 เรื่อง

ขณะที่หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 1,548 เรื่อง คิดเป็น 34.59% รองลงมา กระทรวงมหาดไทยจำนวน 507 เรื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติจำนวน 409 เรื่อง ส่วนราชการอื่นๆรวม 2,011 เรื่อง และคำกล่าวหายอดฮิตที่มีการร้องเรียนมากสุดสองอันดับคือ คำกล่าวหาประเภทการปฏิบัติหน้าที่หรือการละเว้นตามปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา 157 เช่น ละเลย เพิกเฉย ปฏิบัติเกินอำนาจหน้าที่ การอนุมัติ อนุญาตไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และกล่าวหาประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง ของแพง TOR ไม่ถูกต้อง อนุมัติไม่ชอบ รวมทั้งพฤติกรรมการฮั้ว ร่วมกันกีดกันพูดเสนอราคารายอื่นในการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ

คอรัปชั่น

สำหรับวงเงินงบประมาณที่มีการกล่าวหามายัง ป.ป.ช. จำนวน 2,784 เรื่อง มูลค่ารวมของโครงการต่างๆ 13,430,226,237 ล้านบาท (โดยเคยมียอดสูงสุดถึงกว่า 4 แสนล้านบาท)

แบ่งเป็นกรณีกล่าวหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบมูลค่า 9,996 ล้านบาท กรณีกล่าวหาการจัดซื้อจัดจ้างมูลค่า 2,092 ล้านบาท และกรณีกล่าวหาการใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบมูลค่า 1,049 ล้านบาท ส่งให้หน่วยงานต่างๆไปดำเนินการ 427,314,494 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่าความเสียหายกรณีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 394 ล้านบาท กรณียักยอก เบียดเบียนทรัพย์สินของราชการ 15 ล้านบาท และกรณีใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 6.7 ล้านบาท เมื่อเทียบงบประมาณตามคำกล่าวหาที่ป.ป.ช.ดำเนินการเอง 13,430 ล้านบาท หน่วยงานอื่นรับไปดำเนินการ 427 ล้านบาทนั้น ถือว่าเป็นภารกิจหนักของป.ป.ชที่ดำเนินการในโครงการที่มีความเสียหายมูลค่าสูง

นายนิวัติไชย กล่าวว่า เมื่อดูจากสถิติเปรียบเทียบเกี่ยวกับการกระทำความผิดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ ป.ป.ช.รับเรื่องร้องเรียนไว้ดำเนินการเอง ตั้งแต่ปี 2561 ถึงปี 2565 นั้นเกินปีละ 150 เรื่อง แต่ในปี 2566 มี 247 เรื่อง ซึ่งเรื่องอาจจะเกิดนานแล้วแต่มีการมาร้องเรียนในปีนั้นๆ พร้อมยอมรับว่าเป็นเรื่องยากที่จะตอบว่าปีนี้มีสถิติการคอรัปชั่นสูงหรือไม่ โดยเฉพาะตัวชี้วัด อย่างเช่นค่า CPI ซึ่งตนก็ไม่ค่อยเชื่อถือ เพราะตัวชี้วัดที่ใช้วัดจากความรู้สึก ส่วนการเปรียบเทียบนั้นหากจะให้ความยุติธรรมต้องเปรียบเทียบจากประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจเหมือนกัน ประเทศที่มีจำนวนประชากรเท่ากัน โดยนักธุรกิจส่วนใหญ่จะใช้ค่าชี้วัดนี้ในการตัวตัดสินใจลงทุนในประเทศนั้นๆ แต่เราก็ต้องกลับไปดูค่า CPI และดำเนินการปรับแก้ไข นอกจากนี้ป.ป.ช.ได้ยังได้เปิดให้สื่อมวลชนและภาคีเครือข่ายได้เข้าไม่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทุจริต ชี้ช่องทางการทุจริตเพื่อให้การทำงานของป.ป.ช.มีประสิทธิภาพมากขึ้น

แหล่งที่มา

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/201931

บทความข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ anenglishrosegarden.com

แทงบอล

Releated